Posty

"Gombrowicz, ja geniusz" Klementyny Suchanow – wywiad

Obraz
Poniżej krótki wywiad z Klementyną Suchanow, autorką pierwszej, pełnej biografii Witolda Gombrowicza. Skąd wzięła się jej fascynacja Gombrowiczem, o odkrywaniu Buenos Aires śladami don Witoldo, pracy szperacza i jak „geniusz” wpłynął na wiele jej wyborów życiowych.

„Gombrowicz, ja geniusz” Klementyny Suchanow, książka w tym roku nominowana do Nagrody Nike! Opasłe dwa tomy (prawie 1200 stron) to podróż przez całe życie autora trudnego, prowokatora, filozofa, może...geniusza? Pierwsza cześć zaczyna się jeszcze przed jego narodzinami, aby sięgnąć do historii zacnych rodów Gombrowiczów i Kotkowskich. Następnie szczegółowo opisuje okres dzieciństwa małego Itka, które spędził na wsi, bawiąc się z parobkami w błocie, ale też na pobieraniu starannych lekcji u swoich zagranicznych guwernantek. Następnie niepewne czasy warszawskiej młodości i poszukiwanie drogi życiowej przez młodego Witolda, który stawia swoje pierwsze kroki jako pisarz i uczestniczy w życiu literackim stolicy. Kolejno podróż …

Perła socjalistycznej Warszawy

Obraz
W Warszawie na każdym kroku możemy natknąć się na „piękną” i monumentalną architekturę realizmu socjalistycznego. Socrealizm w architekturze, tak jak w innych dziadzinach życia społeczno-artystycznego przypadł na lata 1949-1956. W tym okresie Warszawa była intensywnie odbudowywana po wojennych zniszczeniach, co zaowocowało licznymi budynkami wzniesionymi właśnie w tym stylu, jak na przykład Pałac Kultury i Nauki (osobny artykuł tutaj), Plac Konstytucji, czy właśnie Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa, w skrócie MDM.

Osiedle miało być sercem socjalistycznej Warszawy, reprezentacyjnym, sztandarowym przykładem socrealistycznych założeń w sztuce. Poszerzenie ulicy Marszałkowskiej i projekty ulic odchodzących od pl. Konstytucji do tej pory wywołują niemałe zamieszanie na drodze. Teren objęty projektem rozciągał się wzdłuż ulicy Marszałkowskiej od ulicy Wilczej do placu Unii Lubelskiej. W nowej inwestycji miała zamieszkać klasa robotnicza stolicy. Dlatego też budowli nadano rozgłos pod hasł…

Pałac Przebendowskich, Muzeum Lenina, Muzeum Niepodległości

Obraz

Najsłynniejsza cerkiew Warszawy

Obraz
To chyba najpopularniejsza cerkiew w stolicy, pamiątka po wielokulturowej i wielowyznaniowej Warszawie, ale przede wszystkim po zaborze rosyjskim, w którym powstało wiele okazałych cerkwi. 

Bizantyjska budowla znajduje się przy al. Solidarności 52, jej pełna nazwa brzmi: Sobór metropolitalny Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny. Został wzniesiony w II połowie XIX w. na potrzeby coraz to większej ilości populacji ludności rosyjskiej, wyznającej religię prawosławną. Na dzisiejszej Pradze-Północ zostały ulokowane dwa garnizony wojsk rosyjskich,  przez co ilość wyznawców Prawosławia raptownie wzrosła. Do rozwijającej się wówczas Warszawy napływała także ludność cywilna.

Pełna przepychu cerkiew budowana w latach 1867–1869 miała utrwalić architekturę rosyjską w zabudowie Warszawy, ale również w założeniach carskich władz miała stanowić symbol rosyjskiego panowania na ziemiach polskich. Wybrana lokalizacja nie była przypadkowa, cerkwie były budowane w strategicznych miejscach Warszawy, co …

Dzielnica Żydowska Warszawy

Obraz
Nie wiadomo kiedy dokładnie pierwsi Żydzi zaczęli osiedlać się w Warszawie, najwcześniejsze dokumenty potwierdzające ich obecność pochodzą z początku XV w. Zamieszkiwali wówczas tereny Podwala na Starym Mieście, ówczesna ul. Żydowska była jednym z ważniejszych traktów w Warszawie, łączącą Wąski Dunaj z Rynkiem.
W XVII i XVIII w. ludność żydowska coraz chętniej osiedlała się w okołowarszawskich jurydykach (prywatnych miasteczkach zamożnych szlachciców), największymi z nich były: Nowa Jerozolima, Tłomackie, Leszno, Pociejów, Golędzinów, Grzybów i Wielopole. Żydzi najczęściej zajmowali się tam handlem, rzemiosłem, prowadzili również karczmy. W 1768 r. Żydzi uzyskali prawo do osiedlania się na Mazowszu, otrzymali też zgodę na handel i pozwolenie na sprzedaż alkoholu.

Dzielnica Żydowska mieściła się na północny-zachód od Starego Miasta i została oficjalnie założona w 1809 r. przed władze księstwa warszawskiego jako część Śródmieścia. Wówczas podjęto decyzję o zakazie osiedlania się Żydów na …