Oddanie do użytku mostu Mikołaja II (obecnie Poniatowskiego) w Warszawie


6 stycznia 2016 r. mija 102. rocznica oddania do użytku mostu im. Cesarza Mikołaja II. Dokładnie 6 stycznia 1914 r. obecny most księcia Józefa Poniatowskiego połączył dwa brzegi Wisły. Otwarcie mostu było ważnym wydarzeniem w życiu Warszawy znacznie usprawniającym jej węzeł komunikacyjny.


Dlaczego konstrukcja nie mogła od razu stać się „mostem Poniatowskiego”? W czasach kiedy Warszawa znajdowała się pod zaborem rosyjskim, most nie mógł nosić imienia polskiego księcia, a tym bardziej bohatera narodowego. Obecną nazwę nadano mu w kwietniu 1917 r. Przez warszawian most był również nazwany „trzecim”, pierwszym stałym mostem stolicy był most Kierbedzia, zaś drugim – Gdański. Wiadukt łączący Saską Kępę z Centrum był niezwykle potrzebny, przez wiele lat niestety brakowało funduszy na tę dość kosztowną inwestycję. 

Wiadukt nad Powiślem prowadzący do Mostu Poniatowskiego, 1925 -1930 r. 

Po zdobyciu pieniędzy projekt, powstawał w latach 1905 – 1913, według projektu Mieczysława Marczewskiego i Wacława Paszkowskiego. Łączna trasa mostowa wraz z dojazdami wyniosła 3542 metrów, w tym 506 metrów długości mostu. Razem z mostem zbudowano również 700 metrowy wiadukt nad Powiślem który stał się przedłużeniem Alej Jerozolimskich. Autorem architektury i wiaduktu został Stefan Szyller, warto wspomnieć, że był również twórcą m.in. bramy Uniwersytetu Warszawskiego i budynków Politechniki Warszawskiej.  

1915 Most Poniatowskiego wysadzony przez wycofujące się wojska rosyjskie, 1915 r.

Warszawianie nie nacieszyli się jednak długo nowym mostem, 5 sierpnia 1915 wycofujące się z Warszawy wojska rosyjskie wysadziły górne części dwóch filarów. Ponownie most odbudowywano w latach 1921 - 1926. Następnie został ponownie zniszczony przez Niemców wycofujących się ze stolicy w 1944 r. Odbudowano go według projektu Stanisława Hempla i w tej formie znamy go do dzisiaj.

Komentarze